Друковані видання


Православний календар Макарівщини


Ви можете також переглянути цей календар за посиланням.

Щоб завантажити газету у pdf-форматі, перейдіть, будь-ласка, за посиланням у попередньому рядку, натисніть на сторінці "Файл" і оберіть зі списка, що випаде, "Завантажити".

Переглянути всі друковані видання, що виходять у Макарівському Благочинні, Ви можете, натиснувши сюди.